Baltijas valstis tiecas uz vienotu kapitāla tirgu un investoru piesaisti

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu ir īstenojusi projektu Finanšu ministrijā, novērtējot Latvijas kapitāla tirgu. 2019.gada 1. aprīlī, Finanšu ministrijā finanšu nozares pārstāvji apsprieda novērtējumā paustos ieteikumus izstrādāt vienotu vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju Baltijas valstīm, lai vēl vairāk paaugstinātu reģiona kā investīciju galamērķa profilu. Apspriestajā ziņojumā (Latvia: Consultancy services to reach Frontier and, if feasible at a later stage, Emerging Market Status) ir identificētas vairākas kopīgas Baltijas mēroga iniciatīvas, kas ir apliecinājums reģionālās klasifikācijas pamatotībai.

2017. gada 6. novembrī Baltijas valstis parakstīja saprašanās memorandu, kurā ir izteikta interese attīstīt reģionālo kapitāla tirgu, un jau 2018. gada novembrī nosūtījušas kopīgu vēstuli starptautiskajam indeksu pakalpojumu sniedzējam MSCI, lai sāktu vienotu vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju. MSCI ir neatkarīga iestāde, kas nodrošina informāciju un instrumentus investoriem, kā arī, nosakot vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju, iekļauj valstis un reģionus starptautisko investoru redzes lokā. 

„Kapitāla tirgi ir ļoti svarīgi ekonomikai, jo tie dažādo uzņēmumu finansēšanas avotus, ļauj finansēt paplašināšanos un radīt jaunas darba vietas. Reģionālās sadarbības rezultātā ir rasti vairāki nozīmīgi risinājumi, kā ilgtermiņā nostiprināt kapitāla tirgu un izvirzīt mērķus kapitāla tirgus indeksa uzlabošanai. Līdzšinējā Baltijas valstu sadarbība pierāda, ka kopā iespējams sekmīgi turpināt kapitāla tirgu attīstību reģionā, pievēršot tam arī vairāk ārvalstu investoru uzmanības,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Lai turpinātu kapitāla tirgu attīstību reģionā, nepieciešams sekmēt valsts un privāto uzņēmumu parāda un akciju tirgus iespējas, kas vienlaikus uzlabotu arī tirgus kapitalizāciju, likviditāti un investīciju produktu pieejamību vietējā kapitāla tirgū. Kā sekmīgi piemēri minami Tallinas ostas sākotnējā publiskā piedāvājuma pieredze Igaunijā un Lietuvas enerģētikas uzņēmumu darbība kapitāla tirgū, kas palielināja investoru interesi par Baltijas valstīm. Latvijas institūcijas gatavojas turpināt valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas politikas izvērtējuma projektu, ko finansēs Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienests un īstenos ERAB.

Tāpat nepieciešams veicināt turpmāku jau šobrīd ciešo Baltijas tirgus integrāciju, lai labāk atspoguļotu starptautisko investoru intereses reģionā, īpaši kapitāla tirgus infrastruktūras, kā arī tiesiskās, regulatīvās un uzraudzības vides jomā. Šo attīstību atzinīgi novērtēja starptautiskais indeksu pakalpojumu sniedzējs MSCI savā nesenajā 2019. gada 19. februāra publiskajā paziņojumā.

"Šodienas ziņojums liecina, ka, savstarpēji apvienojot savu kapitāla tirgu un attīstot tos kopā, Latvija, Lietuva un Igaunija atraisīs savu potenciālu saņemt vairāk investīciju ekonomikas izaugsmei. Šī sadarbība nosūta skaidru vēstījumu pasaules investoriem, ka Baltijas valstis ir atvērtas investīcijām. Vietējie un reģionālie kapitāla tirgi ir Eiropas Savienības Kapitāla tirgu savienības pamats. Komisija turpinās stingri atbalstīt pārrobežu iniciatīvas, piemēram, Baltijas reģionā," tā Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.

Šī iniciatīva parāda, ka arī mazās jurisdikcijas spēj attīstīt vietējo kapitāla tirgu integrētā veidā. “Baltijas valstu valdības kopā ar Eiropas Komisiju, ERAB un biržu Nasdaq pauda interesi par vienotu Baltijas mēroga klasifikāciju, ko izmantotu vadošie indeksu pakalpojumu sniedzēji,” uzsver ERAB viceprezidents Pjērs Heilbrons (Pierre Heilbronn). ERAB atzinīgi vērtē MSCI neseno publisko paziņojumu, ka vienota tirgus klasifikācija Baltijas valstīs ir iespējama.

Analīzi finansēja Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, un to īstenoja ERAB sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu.