Nr.
p.k.

Budžeta pieprasījumi un prioritārie pasākumi

Ielāde

1.

Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem

Pielikumi

Piemēri veidlapas Nr.26 "Priekšlikumi valsts budžeta likumprojekta pielikumu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" sagatavošanai 


2020.gadam

Piemēri

2.

Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam

Pielikums Nr.1 “Prioritārā pasākuma pieteikums vidējam termiņam”

Pielikums Nr.2 “Prioritāro pasākumu (tai skaitā starpnozaru) saraksts nozīmīguma secībā”

Nr.1

Nr.2