04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Programmas mērķis:

 • nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, kā arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbībai un pārzināt to lietvedību;
 8. pārzināt lietvedību un nodrošināt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu;
 9. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 10. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 11. kārtot sevišķo lietvedību un nodrošināt slepenības režīma ievērošanu;
 12. pārzināt Valsts prezidenta lietvedību un nodrošināt dokumentu un citu materiālu arhivēšanu;
 13. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 714 549

5 348 721

5 705 927

4 861 735

4 861 735

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

634 172

357 206

-844 192

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

13,5

6,7

-14,8

-

Atlīdzība, euro

1 582 176

1 878 639

1 886 374

1 886 374

1 886 374

Vidējais amata vietu skaits gadā *

63

69

57

57

57

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1euro**

2 077

2 252

2 728

2 728

2 728

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 635

13 772

20 500

20 500

20 500

 * tajā skaitā Valsts prezidents

** tajā skaitā Valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

494 721

851 927

357 206

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

494 721

360 192

-134 529

Samazināti izdevumi Rīgas pils Priekšpils aprīkojuma un mēbeļu restaurācijai, jaunu reprezentācijas mēbeļu iegādei un izgatavošanai (pamatkapitāla veidošanai)

494 721

-

-494 721

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Arajološas grupas prezidentu neformālās tikšanās Rīgā organizēšanu (MK  23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 4.punkts)

-

360 192

360 192

Citas izmaiņas

-

491 735

491 735

Latvijas Valsts Simtgades svētku pasākumu nodrošināšana (MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts un 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 14.punkts)

-

484 000

484 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

7 735

7 735