Ar 2021. gadu stāsies spēkā vairākās izmaiņas nodokļu un finanšu jomā. Nākamā gada valsts budžeta būtiskākās prioritātes ir veselības un izglītības nozares darbinieku atalgojuma palielinājums, nozīmīgs finansējuma pieaugums labklājības jomā, kā arī tādas nodokļu izmaiņas, kas nodrošinās lielāku iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

Iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem būtisks ieguvums būs minimālās algas palielināšana no 430 līdz 500 eiro. Tāpat palielināsies ienākumu slieksnis no 1200 līdz 1800 eiro mēnesī, kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu, kā arī vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem samazināsies darbaspēka nodokļi.

Ieguvumi vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem 

No 2021. gada tiks celta minimālā alga no līdzšinējiem 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī. Palielinot minimālo algu līdz 500 eiro, darbinieka ienākumi “uz rokas” kļūst lielāki – 418 eiro.

Lai turpinātu darbaspēka nodokļu mazināšanu, it sevišķi strādājošajiem ar zemu atalgojuma līmeni, tiek samazināti darbaspēka nodokļi vispārējā nodokļu režīmā (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vispārējā režīmā strādājošajiem samazinās par 1% – 0,5% darba devējam un 0,5% darba ņēmējam).

Tas nozīmē, ka vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem jeb darbiniekiem ar noslēgtu standarta darba līgumu katru mēnesi no algas tiks aprēķināti mazāki nodokļi. Šāds solis veicinās gan vietēja, gan starptautiska mēroga uzņēmumu konkurētspēju.

Tāpat no 1200 uz 1800 eiro mēnesī tiek paaugstināts ienākumu slieksnis, līdz kuram piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu.

Būtiskākās izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī (IIN)

Tiek atcelts patentmaksas maksāšanas režīms, saglabājot samazinātās patentmaksas maksāšanas režīmu pensionāriem un personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti.

Patentmaksas maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu ir veikuši līdz 2020. gada 31. decembrim, patentmaksas režīmu varēs piemērot arī 2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa.

No aplikšanas ar IIN tiek atbrīvoti ar attālinātā darba veikšanu saistītie darbinieka izdevumi, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro un ir izpildīti atbilstoši nosacījumi. Šo IIN atbrīvojumu nevar piemērot ilgstošas prombūtnes laikā, kas pārsniedz 30 dienas.

Personām, kuras saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, neapliekamais minimums tiek paaugstināts līdz 3 960 eiro gadā (330 eiro mēnesī).

Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodoklī (MUN)

Ar 2021. gada 1. janvāri MUN maksātāja statusu no jauna vairs nevarēs iegūt SIA, kā arī reģistrēts PVN maksātājs.

MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā tiek noteikta 25%, savukārt apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40%.

No Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiek izslēgts mikrouzņēmuma darbinieka algas ierobežojums – 720 eiro mēnesī un MUN tiks attiecināts tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku.

Par izmaiņām Pievienotās vērtības nodoklī (PVN)

Lai veicinātu augļkopības un dārzeņkopības nozaru attīstību, mazinātu ēnu ekonomiku, palielinātu legālajā tirgū darbojošos komersantu konkurētspēju, kā arī veicinātu svaigu augļu, ogu un dārzeņu patēriņu, līdz 2023. gada 31. decembrim ir saglabāta PVN samazinātā likme 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

Tāpat tiek saglabāts Covid-19 izraisītās krīzes laikā noteiktais 30 dienu termiņš PVN pārmaksas izvērtēšanai un atmaksai, kas ir būtisks atbalsts nodokļu maksātājiem.

Savukārt ar 2021. gada 1. jūliju stājas spēkā grozījumi PVN likumā, ieviešot PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā. Tas nodrošinās godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Ar 2021. gada 1. janvāri tiek samazināta VSAOI likme par vienu procentpunktu, tai skaitā darba devēja likme par 0,5% jeb no 24,09% uz 23,59% un darba ņēmēja likme par 0,5% jeb no 11% uz  10,5%.

Ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts, kas ir vienāds ar minimālo darba algu – 500 eiro mēnesī. Vairāk informācijas skatīt Labklājības ministrijas mājaslapā.

Vienotais nodokļu konts

No 1. janvāra uzņēmējiem katrs nodoklis nebūs jāmaksā atsevišķā kontā, jo VID administrētajiem budžeta maksājumiem būs jauns – vienotais nodokļu konts.

VID administrētos nodokļus būs iespējams samaksāt ne tikai vienā valsts budžeta ieņēmumu kontā, bet arī vienā maksājumā līdz mēneša 23. datumam, jo ir mainīti regulāri maksājamo nodokļu maksājumu termiņi uz vienotu maksājumu termiņu – 23. datumu. Tādējādi tiek mazināts laika un cilvēkresursu patēriņš, kā arī izmaksas, kas nepieciešamas nodokļu maksājumu sagatavošanai un veikšanai.

Ar detalizētu apkopojumu par izmaiņām nodokļu un finanšu jomā, kas stāsies spēkā 2021. gadā, var iepazīties VID mājaslapā.