Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma:

  • Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana

Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2021. gadā:

nodrošināt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas.

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21