Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma:

  • Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana

Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

  • nodrošināt 2022. gada Saeimas vēlēšanas.

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

 

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi

470 569

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināt vēlētāju uzskaiti, principa “viens vēlētājs - viena balss” ievērošanu 2022. gada Saeimas vēlēšanās, vienlīdzīgas iespējas izmantot Latvijas pilsoņa personas apliecību vai pasi dalībai vēlēšanās

470 569

-

-

Vēlētāju tiešsaistes reģistrācijas tehniskais aprīkojums

Ar reģistrācijas viedierīcēm nodrošinātas darba vietas (skaits)

4 000

-

-

Rezerves nodrošinājums vēlētāju tiešsaistes reģistrācijas īstenošanai

Reģistrācijas aploksnes (skaits)

671 155

-

-

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

2.

Vēlēšanu komisiju atlīdzības un Vēlēšanu vadības sistēmas tehniskā atbalsta nodrošināšana

2 699 868

-

1 823 886

Priekšlikums Nr.201 2.lasījumam

Nodrošināt konkurētspējīgu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem valsts nozīmes vēlēšanās, kā arī Vēlēšanu vadības sistēmas (VVS) tehnisko pavadīšanu un lietotāju atbalstu

2 699 868

-

1 823 886

      Vēlēšanu nodrošināšana

Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojuma pieaugums pret iepriekšējām vēlēšanām (%)

97,5

-

79,4

Vēlēšanu komisiju ēdināšanas izdevumu kompensācijas apmēra pieaugums pret iepriekšējām vēlēšanām (%)

40,6

-

40,6

Sekmīgi novadītas vēlēšanas, vēlēšanu rezultāti nav apstrīdēti Vēlēšanu vadības sistēmas darbības problēmu dēļ

Atbilstoši drošības prasībām sagatavota sistēma (skaits)

1

-

-

Apmācīti sistēmas lietotāji (skaits)

2 100

-

-

Izstrādāts ārējās autentifikācijas saskarnes prototips (skaits)

 1

-

-

Nodrošināta vēlētāju aktivitāšu, vēlēšanu rezultātu apkopošana un publicēšana (iecirkņu skaits)

1 074

-

-

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

3.

Vēlēšanu vadības sistēmas Saeimas vēlēšanu moduļa iegāde

804 878

-

-

Priekšlikums Nr.199 2.lasījumam

Iegādāties Centrālās vēlēšanu komisijas īpašumā lietojumprogrammu Saeimas vēlēšanu administrēšanai

804 878

-

-

Lietojumprogrammas Saeimas vēlēšanu administrēšanai iegāde

Izstrādāts vēlēšanu gaitas žurnālu centralizācijas prototips(skaits)

1

-

-

Ieviesta kandidātu sarakstu elektroniskas parakstīšanas un iesniegšanas iespēja ar VVS rīkiem (skaits)

1

-

-

01.00.00 Vispārējā vadība

Kopā

3 975 315

-

1 823 886

-

Budžeta programmu paskaidrojumi

Centrālā vēlēšanu komisija 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

atjaunota programma 02.00.00 “Saeimas vēlēšanas”.