Valsts prezidents ir izsludinājis nākamā gada valsts budžeta likumu. Valsts budžets ir pamatu pamats visu nozaru norisēm gan ikdienā, gan krīzes situācijās. Pašlaik pastāv izaicinājumi un neskaidrības COVID-19 dēļ, tomēr 2021. gada valsts budžets svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm paredz nozīmīgu papildu finansējumu.

Nākamā gada valsts budžeta būtiskākās prioritātes ir veselības un izglītības nozares darbinieku atalgojuma palielinājums, nozīmīgs finansējuma pieaugums labklājības jomā, kā arī neatkarīgo institūciju prioritārie pasākumi un tādas nodokļu izmaiņas, kas nodrošinās lielāku iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

Iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem būtisks ieguvums būs minimālās algas palielināšana no 430 līdz 500 eiro. Tāpat palielināsies ienākumu slieksnis no 1200 līdz 1800 eiro mēnesī, kuram piemēro diferencēto neapliekamo minimumu, kā arī vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem samazināsies darbaspēka nodokļi.

Katrs nodokļos samaksātais eiro ir nozīmīgs

Katrs nodokļos samaksātais eiro ir nozīmīgs, lai valsts nodrošinātu būtiskākās funkcijas saviem iedzīvotājiem. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ikdienā maksā dažādus nodokļus, sākot no pievienotās vērtības nodokļa, veicot pirkumus veikalā, līdz akcīzes nodokļiem par degvielas iegādi. Tomēr, runājot par godprātīgu nodokļu nomaksu, bieži vien iedzīvotājiem trūkst izpratnes, kur tiek novirzīti nodokļos samaksātie finanšu līdzekļi.

Finanšu ministrijas izveidotā infografikā arī šogad skaidrojam, kur nonāk katrs cents no viena nodokļos samaksātā eiro. Piemēram, vairāk nekā trešdaļa jeb 38 centi no viena nodokļos samaksātā eiro 2021. gadā tiks novirzīti iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai jeb tādiem izdevumiem kā iedzīvotāju slimības, invaliditātes, vecuma, ģimenes un bezdarbnieku pabalsti.

Tāpat no viena nodokļos samaksātā eiro 15,6 centi tiek piešķirti dotācijām pašvaldībām un nodokļiem pašvaldībām. Veselībai no viena nodokļos samaksātā eiro nākamajā gadā tiks novirzīti 11,8 centi.

Izglītībai, zinātnei, sportam un kultūrai no viena nodokļos samaksātā eiro tiek novirzīti 8,7 centi, sabiedriskajai kārtībai un drošībai tiek novirzīti 5,3 centi, bet valsts aizsardzībai – 6,4 centi. savukārt ekonomiskajai darbībai, tai skaitā satiksmei un lauksaimniecībai 5,1 cents un 0,5 centi tiek vides aizsardzībai.

Savukārt valsts parāda apkalpošanai un iemaksām Eiropas Savienības budžetā novirzīti 5,2 centi. 1,1 cents tiek Prezidenta kancelejai, Saeimai, Ministru kabinetam un ministrijām, savukārt 2,3 centi paredzēti pārējiem izdevumiem, tai skaitā diplomātiskajām misijām ārvalstīs un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2021. gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,58 miljardu eiro, bet izdevumi – 10,76 miljardu eiro apmērā.

Attēls