“Dotācijas pašvaldībām” darbības joma:

  • Pašvaldību budžetu stabilas finansiālās bāzes nodrošināšana

“Dotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. valsts budžeta dotācijas piešķiršana Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei;
  2. valsts budžeta dotācijas piešķiršana par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

“Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

“Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam