2014.-2020.gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde atbild par Latvijai apstiprinātās darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” revīziju.

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.223/2014 34.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta metodoloģija revīzijas veikšanai par pārvaldības un kontroles sistēmas pienācīgu darbību un darbību izlases revīzijām, pamatojoties uz deklarētajiem izdevumiem.

Vairāk informācijas šeit.