Dokumenta veids Plāna projekts.
Aprites stadija

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu izskatīts Ministru kabineta 20.04.2021. sēdē (TA-907).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekts izstrādāts saskaņā ar:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regulas projekts);

- MK 2020.gada 18.augusta sēdes (prot. Nr.49, 39.§) protokollēmuma 4.punktu;

- Eiropas Komisijas sniegtajām vadlīnijām un rekomendācijām par šī plāna projekta izstrādes nosacījumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa Plāna projekts 1.pielikums 2.pielikums

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Edgars Šadris, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors.