Dokumenta veids Plāna projekts.
Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekts izstrādāts saskaņā ar:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regulas projekts);

- MK 2020.gada 18.augusta sēdes (prot. Nr.49, 39.§) protokollēmuma 4.punktu;

- Eiropas Komisijas sniegtajām vadlīnijām un rekomendācijām par šī plāna projekta izstrādes nosacījumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 30.04.2021.

Dokumenti

Uzziņa Plāna projekts 1.pielikums 2.pielikums

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 09.03.2021.
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Edgars Šadris, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktors.