Ekonomiskās darbības finansējums — 2 755.0 milj. €
Finansējuma sadalījums