Politikas rezultatīvie rādītāji

Ekonomikas ministrija

Kopējais primārās enerģijas patēriņš (tūkst. TJ)

 • 2019 190.9
 • 2022 186.0

Baltijas valstu dabasgāzes pārvades savienojumi ar citām ES valstīm (skaits)

 • 2020 1
 • 2022 2

Energoatkarība, importa īpatsvars bruto iekšzemes enerģijas patēriņā (t.sk. bunkurēšana) (%)

 • 2020 44.0
 • 2022 38.9

No AER saražotās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas galapatēriņā (%)

 • 2019 40.97
 • 2020 42.0

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kur uzlabota energoefektivitāte (kumulatīvais skaits)

 • 2020 19207
 • 2022 21000

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, dienu skaits

 • 2020 -
 • 2022 74

Uzlaboti dzīvojamo māju īres un pārvaldīšanas regulējumā ietvertie procesi (skaits)

 • 2020 14
 • 2022 5
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroenerģijas tirdzniecība

 • 2020 0.420
 • 2024 0.371

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Dabasgāzes tirdzniecība

 • 2020 0.426
 • 2024 0.389