Finanšu sistēmas darba grupa ir atbildīga par Latvijas finanšu sektora sagatavošanu eiro ieviešanai. Darba grupu vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis. Tajā darbojas Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji un citi.

Finanšu sistēmas darba grupai ir sekojošas funkcijas:

  • naudas un vērtspapīru tirgi: attiecas uz naudas un finanšu instrumentu tirdzniecību eiro (kontu un maksājumu instrumentu - tiešais debets, čeki, maksājumu kartes - konvertācija, procentu likmju izmaiņu reglamentēšana kredītu un depozītu līgumos u.c., ieskaitot krāpšanas iespēju ierobežošanu pārmaiņu periodā). Šajā blokā tiktu skatīti arī starpbanku tirgus jautājumi;

  • finanšu instrumenti: latos denominēto finanšu instrumentu (gan valsts, gan privātā sektora) re-denominācijas un konvertācijas jautājumi, attiecīgo izmaiņu veikšana tirdzniecības un uzskaites sistēmās;

  • eiro ieviešanas jautājumi, kas attiecas uz apdrošināšanas sektoru (apdrošināšanas līgumu konvertēšana un pēctecība u.c.) un pensiju fondiem;

  • maksājumi (tie jautājumi, kas nav tiešā Latvijas Bankas kompetencē: banku iekšzemes maksājumi, starpbanku maksājumi, norēķini ar maksājumu kartēm).

 

10.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.342
Par rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

10.07.2014. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.342

07.03.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.95
Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu

07.03.2013. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.95
21.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.254
Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu
21.05.2012. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.254
06.08.2008. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.920
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19.jūlija rīkojumā Nr. 844 „Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu”
06.08.2008. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.92
30.11.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1763
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005. gada 19.jūIija rīkojumā Nr. 844 "Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu"
30.11.2007. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.1763
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 221
Par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.844 "Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu"
03.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 221
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.844
Par Finanšu sistēmas darba grupas izveidošanu
19.07.2005. Finanšu ministrijas rīkojums Nr.844