Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

  • 2019 31.7
  • 2021 31.0

ES fondu un EEZ/NOR FI finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

  • 2019 109
  • 2021 85
Valsts kontrole

Valsts kontroles ieteikumi publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)

  • 2018 93.6
  • 2023 92.0