Pēc ļoti straujā kāpuma iepriekšējā mēnesī, oktobrī rūpniecības izaugsmes tempi Latvijā kļuvuši nedaudz mērenāki, kopējai rūpniecības produkcijas izlaidei, salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi palielinoties par 5,4%. Izaugsmes tempu pazemināšanos oktobrī noteikusi galvenokārt zemāka izaugsme elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 3,0%, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, savukārt apstrādes rūpniecības apjomi gada laikā palielinājušies par 5,9%, bet ieguves rūpniecība augusi par 10,7%.

Septembrī rūpniecības produkcijas apjoms bija kāpis visstraujāk kopš 2011.gada jūnija, palielinoties par 12,9%. Tik augstu pieaugumu lielā mērā bija noteicis straujais kāpums elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē, kas, lietavu rezultātā ievērojami pieaugot elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās, bija sasniedzis 38,2%. Oktobrī kopējie elektroenerģijas ražošanas apjomi joprojām bija lielāki nekā attiecīgajā mēnesī pirms gada, taču pieaugums bija daudz mērenāks un nozares kopējais pieaugums pazeminājās līdz 3,0%.

Tikmēr apstrādes rūpniecībā oktobrī joprojām saglabājās strauji attīstības tempi, nozares kopējam produkcijas apjomam pret pagājušā gada attiecīgo mēnesi palielinoties par 5,9%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi apstrādes rūpniecības produkcijas apjoms bijis par 0,2% lielāks. Apstrādes rūpniecībā saglabājas visaptveroša izaugsme, kas oktobrī bāzes efekta ietekmē gan ir nedaudz zemāka nekā pēdējā laikā vērotā. Oktobrī produkcijas apjomi auguši pilnīgi visās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Divās lielākajās nozarēs - pārtikas produktu un koksnes izstrādājumu ražošanā gada pieauguma tempi gan bijuši visai mēreni,  - attiecīgi 2,1% un 1,3%, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri. Savukārt trešā lielākā apakšnozare – gatavo metālizstrādājumu ražošana – turpina uzrādīt divciparu skaitļos mērāmu pieaugumu, salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri palielinoties par 16,1%.

Starp straujāk augošajām nozarēm oktobrī bijušas arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana ar 25,4% pieaugumu, apģērbu ražošana ar 12,8% pieaugumu un automobiļu un detaļu ražošana ar 42,7% pieaugumu. Tikmēr iepriekšējos gados ļoti strauji augušajā datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē gada pieaugums oktobrī noslīdējis vairs tikai līdz 1,4%,  produkcijas apjomiem salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinoties par 9,3%.

Jāatzīmē, ka līdzīgas tendences apstrādes rūpniecības attīstībā pašlaik vērojamas visās Baltijas valstīs un izaugsmes tempi pēdējos mēnešos bijuši visai līdzīgi. Lietuvā apstrādes rūpniecība, neskaitot naftas produktu ražošanu, oktobrī augusi par 4,8%, bet Igaunijā sasniegts 8,1% pieaugums, un līdzīgi kā Latvijā vērojama bremzēšanās datoru un optisko iekārtu ražošanas nozarē. Pēdējā gada laikā vērojamā straujā apstrādes rūpniecības attīstība saistīta ar ekonomiskās izaugsmes paātrināšanos galvenajos eksporta tirgos un pasaulē kopumā. Pastāvīgā izaugsmes prognožu paaugstināšana galvenajiem Latvijas eksporta tirgiem un pozitīvie uzņēmēju un patērētāju noskaņojuma rādītāji ļauj prognozēt labus rūpniecības izaugsmes tempus arī turpmākajos mēnešos, un līdzīgi kā ekonomika kopumā, arī rūpniecība šogad būs uzrādījusi straujāko kāpumu pēdējo sešu gadu laikā.