Dokumenta veids

Tiesību akts - Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 “Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi””.

Aprites stadija

19.08.2021. izsludināts alsts sekretāru sanāksmē (VSS-757).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes nepieciešamības pamatojums.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr.1058/Lp13) paredz precizēt likuma “Par akcīzes nodokli” 27.panta 121 daļu nosakot, ka samaksātais akcīzes nodoklis par tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem tiks atmaksāts vai pārskaitīts nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, ja minētās preces tiek iznīcinātas kopā ar akcīzes nodokļa markām.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.12.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji par Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas nepieciešamību tika informēti likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” izstrādes laikā.

 

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.