Nodokļa maksātāji ir:

  • fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāji jeb rezidenti;
  • fiziskās personas - ārvalsts nodokļu maksātāji jeb nerezidenti;
  • fiziskās personas - individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki par sava uzņēmumu (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) ienākumiem, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli;
  • mikrouzņēmuma īpašnieki atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam.