Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'SAFEGE BALTIJA' SIA
Pasūtītājs
Finanšu ministrija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss