UIN likmes maksājumiem nerezidentiem

UIN jāietur no šādiem veiktajiem maksājumiem nerezidentiem:

  • atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem – 20% likme;
  • atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3% likme;
  • maksājumiem* juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20% likme.

 

* Jebkāda veida maksājumi, t.sk., dividendes, procentu maksājumi, samaksa par intelektuālo īpašumu, izņemot samaksu par preču piegādēm (ja tās atbilst tirgus vērtībai) un publiskiem vērtspapīriem.