Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertās normas

  • Nodokļa maksātājiem, kuriem ir obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, gada ienākumu deklarācija jāiesniedz līdz 2021.gada 1.jūlijam. Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. jūlijam.

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 euro, tad to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos – līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim –, iemaksājot katru reizi trešo daļu no kopējās nodokļa summas.

  • Aprēķinot nodokli no saimnieciskās darbības ienākuma, 2020. un 2021.gadā nepiemēro likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos ierobežojumus attiecībā uz saimnieciskās darbības izdevumu apmēru (ne vairāk kā 80 % no saimnieciskās darbības ieņēmumiem) un apliekamo ienākumu (ne mazāku kā 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem).
  • Nodokļa maksātājs par 2020., 2021. un 2022. taksācijas gadu neveic nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Nodokļa avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020., 2021. un 2022. taksācijas gadu var veikt labprātīgi.
  • Atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu (fizisko personu, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji vai saņem autoratlīdzības, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicēji), individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai (atbalsts par dīkstāvi), neapliek ar nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
  • 2021.gadā nav pienākuma veikt nodokļa maksājumus un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valdes locekļa domājamā ienākuma (kas atbilst minimālās mēneša darba algas apmēram 500 euro), ja kapitālsabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz 2500 euro un kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā.