Izglītības un zinātnes finansējums — 871,3 milj. €
Finansējuma sadalījums