Izglītības un zinātnes finansējums - 1 144.3 milj. €
Finansējuma sadalījums