Kādi rezultāti?

Izglītības un zinātnes ministrija

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

 • 2018 7
 • 2021 7

Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars (%)

 • 2018 16
 • 2020 100

Nedēļas nogales skolu skaits diasporā, kurām sniegts finansiālais atbalsts

 • 2018 56
 • 2020 45

Minimālais skolēnu skaits nedēļas nogales skolās diasporā, kurām sniegts finansiālais atbalsts

 • 2018 1 895
 • 2020 675

Metodikas kursos latviešu valodas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem izglītotie (skaits)

 • 2018 483
 • 2020 800

Portāla www.valoda.lv apmeklētāji (skaits)

 • 2018 166 728
 • 2020 169 000

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018.gada beigām (sertificēti izdevumi, euro)

 • 2018 62 896 207
 • 2020 43 892 341

Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā, īpatsvars (%)

 • 2018 91
 • 2020 100

Latvijas publiskās pārvaldes darbības efektivitāte pēc GRICS indeksa (%)

 • 2018 79
 • 2020 85