Ja pēc 2021. gada 1. janvāra plānojat saņemt sūtījumus no Lielbritānijas pa pastu vai kurjerpastu, jārēķinās, ka uz šiem sūtījumiem turpmāk attieksies tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas neatrodas Eiropas Savienībā.

Dāvanas līdz 45 eiro ar nodokļiem neapliks

Nodokļi nebūs jāmaksā par sūtījumu, ko privātpersona no Lielbritānijas sūtīs citai privātpersonai Latvijā, ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro un šis sūtījums nav komerciāls. Sūtījums netiek uzskatīts par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas (kā dāvanu), ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības vai daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem.

Jāatceras, ka preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

Saņemot no Lielbritānijas nekomerciālu pasta sūtījumu, kurā preču vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam būs jāmaksā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Ja sūtījumā būs akcīzes preces (piemēram, alkoholiskie vai bezalkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi vai kafija), papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

Kā aprēķināt nodokļu summu?

Muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja nekomerciālajā sūtījumā esošo preču vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

Ja sūtījums sastāvēs no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja sūtījumā būs viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.

Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam. Informācija par daudzuma ierobežojumiem pieejama VID mājaslapā.

Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

  • vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
  • vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju (”Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā (maksas pakalpojums).

Gadījumos, ja pasta sūtījuma pavadzīmē norādītā informācija nav pietiekama, lai identificētu, vai sūtījums ir nekomerciāls (piemēram, nav iespējams droši identificēt, ka sūtītājs ir privātpersona), nav norādīts precīzs preces apraksts, sūtījuma veids (piemēram, dāvana), vai nepieciešams precizēt preces vērtību, muitas deklarācija ir jāsniedz arī par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 45 eiro.

Vairāk informācijas par deklarāciju iesniegšanu un sūtījumu saņemšanu VID mājaslapā.