Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)

  • 2020 6125
  • 2022 8000

Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)

  • 2020 3061
  • 2022 14280