Jaunumi Nodokļi

Otrdien, 8. jūnijā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus MK noteikumus par kārtību, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Noteikumi paredz, kā biedrību vai nodibinājumu (fondu) izmaksātajām stipendijām vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem piešķirams atbrīvojums no aplikšanas ar IIN. Noteikumi ir izteikti jaunā redakcijā, jo tos nepieciešams aktualizēt atbilstoši esošajai situācijai.

Projekts ir papildināts ar nepieciešamo dokumentu sarakstu, lai izvērtētu fondu atbilstību likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajai stipendijas definīcijai.

Noteikumu projektā tiek svītrots punkts no šobrīd spēkā esošās normu redakcijas par pienākumu fiziskajām personām, kuras taksācijas gadā ir saņēmušas stipendiju, sniegt gada ienākumu deklarāciju. Gada ienākuma deklarāciju obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedz 10 000 eiro.

Fondi jau pašlaik sniedz paziņojumu par taksācijas gadā fiziskajām personām piešķirtajām un izmaksātājam stipendijām. Līdz ar to nodokļu administrācijas rīcībā ir informācija par fiziskajām personām – stipendiju saņēmējiem. Lai fondiem samazinātu administratīvo slogu, noteikumu projekts paredz atteikties no pašlaik spēkā esošajām divām pārskatu formām.

Projekts tāpat kā līdz šim paredz Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt FM informāciju par starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām, to izmaiņām vai papildinājumiem.

Noteikumu projekts skatāms MK mājaslapā.