Jaunumi Nodokļi

Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus MK noteikumos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Tas izstrādāts ar mērķi nodrošināt, ka tiešo nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētie aizsargpasākumi (likumos noteikti nodokļu pretizvairīšanās pasākumi) tiek piemēroti pret Eiropas Savienības (ES) nodokļu jomā nesadarbojošos jurisdikciju sarakstā iekļautajām jurisdikcijām.

Ņemot vērā, ka ES saraksts regulāri tiek atjaunināts un pārskatīts, tad nepieciešams aktualizēt noteikumos iekļauto valstu un teritoriju sarakstu, lai tas atbilstu ES aktuālajam sarakstam. Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un mazinātu administratīvo slogu gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan nodokļu maksātājiem attiecībā uz nodokļu piemērošanu darījumiem ar sarakstā iekļautajām jurisdikcijām, grozījumi stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

Grozījumu projekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/099b4d47-ee48-4e50-8846-662381d1c6d0.