Jaunumi

Ceturtdien, 28. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti un atbalstīti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām ar mērķi ieviest vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu. Plānots, ka likumprojektā ietvertais regulējums stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Nodokļu maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā (procentuālā) apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez nodokļu maksātāja iesaistes, proti, to paveiks Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar kredītiestādēm. Turklāt nodokļu maksātājs, kas izmantos minēto risinājumu, tiks atbrīvots arī no deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

Nodokļu maksātājam būs jāatver SDI konts tajā kredītiestādē, kas šādu pakalpojumu piedāvās, un informācija par SDI konta izmantošanas uzsākšanu būs jāsaskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Līdzko konta izmantošanas uzsākšana tiks saskaņota, nodokļu maksātājam būs jānodrošina saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšana vai iemaksāšana SDI kontā. Savukārt tālākās darbības saistībā ar nodokļa nomaksu paveiks Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar kredītiestādēm.

Būtiski, ka nodokļu maksātājam, kas izmantos SDI konta risinājumu, nodokļa ieturēšana un nomaksa tiks veikta operatīvi – nodoklis tiks aprēķināts un ieturēts katram maksājumam, kas tiks ieskaitīts SDI kontā, un ieņēmumi (nauda), kas paliks SDI kontā pēc nodokļa aprēķināšanas un ieturēšanas, būs brīvi pieejami nodokļu maksātājam.

Turklāt SDI konta risinājumu ir plānots veidot tā, ka nodokļu maksātājam, kas to izmanto un kas ievēros tā izmantošanas nosacījumus, nevar veidoties nodokļu parādi. Tāpat arī tam nebūs jāplāno nodokļa nomaksa –  jāatliek nauda nodokļa nomaksai vēlākā periodā, kā tas ir vispārējā gadījumā, maksājot nodokļus.

Likumprojekts skatāms MK mājaslapā. Par to vēl lems Saeima.