Jaunumi

Otrdien, 4. augustā, Finanšu ministrijā norisinājās tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem “Eiropas Savienības investīcijas 2021. – 2027.gada plānošanas periodā”. Sanāksmes laikā ar sociālajiem un sadarbības partneriem tika pārrunāti aktuālākie jautājumi attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu pēc 2020. gada: Latvijai pieejamais finansējuma apjoms, plānotais laika grafiks, kā arī partneru iesaiste plānošanas procesā. 

“Nākamais plānošanas periods Latvijai ir liela iespēja efektīviem ieguldījumiem valsts izaugsmē. ES līderu sanāksmē panāktā vienošanās paredz, ka Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami gandrīz 10,5 miljardi eiro. Pateicoties jaunizveidotajam  ES ekonomikas atveseļošanās instrumentam, no kura Latvijai iezīmēti pieci miljardi eiro, Latvijas kopējais Kohēzijas politikas mērķiem pieejamais finansējums faktiskajās cenās ar līdzfinansējumu veido aptuveni 8 miljardus eiro. Tādējādi jaunajā plānošanas periodā Latvijai kopumā būs pieejams teju uz pusi lielāks finansējums attīstībai, reformām un ekonomikas stiprināšanai salīdzinājumā ar  2014. –2020. gada periodu,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs. 

Eiropadomes lēmums par daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam un jauno ES Atveseļošanas instrumentu paver plašas iespējas valsts attīstībai un izaugsmei, kas ļaus vēl pilnvērtīgāk īstenot Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam paredzēto. Lai vienošanās par daudzgadu budžetu stātos spēkā, nepieciešams atbalsts no Eiropas Parlamenta. 

Lai nozaru plānošana būtu uz rezultātu vērsta, ir ļoti svarīga partneru iesaiste visu nozaru plānošanas dokumentu izstrādē. Tāpat ļoti būtiska ir partneru iesaiste tālākos soļos konkrētu reformu, atbalsta pasākumu un investīciju projektu izstrādē.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un Reģionālo attīstības centru apvienības.