Atveseļošanas fonds Jaunumi

Kā ekonomisku atbildi uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem Eiropas Komisija (EK) šā gada pirmajā pusē izveidoja Eiropas Atveseļošanas fondu. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kuras nacionālais ekonomikas atveseļošanas plāns, kas ir priekšnoteikums fonda finansējuma saņemšanai, ir apstiprināts  Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē. Tuvākajos mēnešos gaidāma projektu iesniegšana, kas ļaus veikt pirmās reformas un investīcijas no 1,82 miljardu eiro lielā Latvijai apstiprinātā fonda budžeta.

Instruments valsts ekonomikas atveseļošanai

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns aptver plašu, savstarpēji pastiprinošu reformu un investīciju kopumu. Tas palīdzēs efektīvi atrisināt daudzus ekonomiskus un sociālus izaicinājumus tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība un prasmes, sociālā iekļaušana, pētniecība un inovācijas, izmaksu ziņā pieejami mājokļi, valsts pārvalde, uzņēmējdarbības vide, kā arī cīņa ar ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Īpašs uzsvars plānā ir uz pasākumiem, kas nodrošina pāreju uz  digitālu un klimatam draudzīgu ekonomikas modeli, ieviešot strukturālās reformas un risinot sociālos un cilvēkkapitāla attīstības jautājumus. Plāns vērsts uz Latvijas konkurētspējas nodrošināšanu Eiropas un globālajos tirgos, tā veicinot iedzīvotāju labklājību ilgtermiņā. Fonda ieguldījumi būs nozīmīgi iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā, mazinot nevienlīdzību, uzlabojot izglītības un veselības sistēmas, kā arī pieeju valsts un pašvaldības pakalpojumiem.

Daži soļi līdz finansējuma saņemšanai

Nākamais solis ceļā uz Latvijas Atveseļošanas fonda īstenošanu ir finansējuma līguma noslēgšana  ar Eiropas Komisiju, kas plānota līdz šā gada vasaras beigām. Uzreiz pēc finansēšanas līguma parakstīšanas Latvija varēs saņemt priekšfinansējumu 13% jeb 237 miljonu eiro apmērā no kopējā finansējuma apjoma. Savukārt turpmākos līdzekļus Latvija varēs piesaistīt, sasniedzot konkrētos projektu un reformu mērķus. Katru gadu tiks vērtēts Latvijas progress un atbilstoši tam būs pieejams finansējums.

Pašlaik nozaru ministrijas sadarbībā  ar nevalstiskajām organizācijām, sadarbības un sociālajiem partneriem jau sākušas darbu pie nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanas, lai nodrošinātu 24 plānā iekļauto reformu un 61 investīciju pasākuma īstenošanu. Paredzams, ka pirmā atbalstu saņems veselības nozare, kurā jau ir sākta projektu sagatavošana.  

Atveseļošanas fonda investīcijas
Darbības virzieni

 

Laika plāns