Budžets Jaunumi

Otrdien, 12. oktobrī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmes laikā izskatīs ar nākamā gada valsts budžetu saistītos jautājumus. 2022. gada valsts budžeta projektā ietverti trīs nozīmīgi virzieni – valsts konkurētspējas palielināšana, pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana, kā arī nacionālās identitātes stiprināšana.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,6 miljardu, savukārt izdevumi – 12,4 miljardu eiro apmērā. 2022. gada valsts budžetā nozīmīgs finansējums paredzēts ārstniecības personu, pedagogu un iekšlietu nozarē strādājošo darba samaksas pieaugumam. Tāpat paredzēti nozīmīgi papildu līdzekļi ar valsts drošību saistītiem pasākumiem, pieņemto lēmumu un saistību izpildei, kā arī citiem nozīmīgiem prioritārajiem pasākumiem.

Viena no valdības galvenajām prioritātēm nodokļu jomā ir darbaspēka nodokļu sloga mazināšana. Lai turpinātu mazināt darbaspēka nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem un uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju Baltijas valstu starpā, ir nepieciešams turpināt paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu, vienlaikus paaugstinot neapliekamo minimumu arī pensionāriem. Attiecīgajām izmaiņām 2022. gadā plānoti 93,8 miljoni eiro, paredzot, ka maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, kā arī pensionāra neapliekamais minimums no nākamā gada 1. janvāra būs 350 eiro, bet no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī.

Diskusijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem ir būtiska budžeta sagatavošanas procesa sastāvdaļa. 2022. gada valsts budžeta likumprojektu plānots izskatīt 12. oktobra Ministru kabineta sēdē, bet iesniegt Saeimā – 14. oktobrī.