Jaunumi

Otrdien, 13. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīs finanšu ministra Jāņa Reira iesniegtos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības likumā. Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā, ka valstī joprojām strauji un nekontrolēti izplatās Covid-19 infekcija. Grozījumi atbalstīti arī vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

Likumprojekts izstrādāts, lai arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm būtu iespēja noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid‑19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75% apmērā no stundas algas likmes. Tāpat ar grozījumiem noteiktas tiesības uzdot jebkurai VID amatpersonai pildīt citus dienesta pienākumus, nekā noteikts amata aprakstā, vai pildīt tos citā struktūrvienībā, kā arī nodarbināt VID personālu nepārtraukti ilgāk par 24 stundām.

Ņemot vērā minēto un to, ka VID amatpersonas veic darbu paaugstinātas intensitātes un slodzes apstākļos, nodrošinot īpašu un nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanā, nepieciešams piešķirt papildu finansējumu piemaksas apmēra paaugstināšanai. Tās paredzētas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām, kuras veic muitas fizisko kontroli un uzraudzību robežšķērsošanas vietās, kā arī kontroli pār to, vai tiek ievērotas valstī ieceļojošajām personām noteiktās prasības par negatīva Covid-19 testa esību un uzrādīšanu robežšķērsošanas vietās un izpildīto (reģistrēto) apliecinājuma anketu iesniegšanu vietnē Covidpass.lv.