Jaunumi VSAOI

Piektdien, 1. oktobrī, notika darba grupas sēde par priekšlikumiem minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējuma pilnveidošanai. Sēdē tika uzklausīti dažādu nozaru ekspertu viedokļi un priekšlikumi, lai varētu pilnīgot esošo normatīvo regulējumu, kā arī nodrošināt strādājošo sociālo nodrošinājumu.

Sēdes dalībniekus par biežāk sastopamajām problēmsituācijām nozarēs, kā arī saviem priekšlikumiem iepazīstināja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Radošo savienības padomes, Latvijas Preses izdevēju asociācijas un citu organizāciju pārstāvji. Sēdes dalībnieki konceptuāli atbalsta minimālo VSAOI ieviešanu, un plānots turpināt darbu, rūpīgi analizējot sagatavotos priekšlikumus kontekstā ar datiem.

Plānots, ka turpmākajās darba grupas sēdēs tiks uzklausīts Labklājības ministrijas redzējums par VSAOI sistēmu un izanalizēti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta sniegtie dati dažādos griezumos, lai noslēgumā varētu sagatavot kopīgus secinājumus par regulējuma pilnveidošanu. 

VSAOI ir valsts noteikts un regulēts veids, kā nodrošināt sevi ar ienākumiem gan ilgtermiņā, gan neparedzētos gadījumos. Persona, par kuru ir veiktas obligātās sociālās iemaksas, ir finansiāli pasargāta, - nodrošināta ar ienākumiem situācijās, kad nepieciešama palīdzība, piemēram, kad nav iespējas strādāt nelaimes gadījuma vai invaliditātes dēļ, esam zaudējuši apgādnieku vai arī jaunā māmiņa vai tētis dodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Katram Latvijas iedzīvotājam pienākošais pabalstu, atlīdzību vai pensijas apmērs ir atkarīgs no viņa veiktajām sociālajām iemaksām, – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Šo informāciju iespējams noskaidrot arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumos.

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Iemaksu apmērs ir atkarīgs arī no nodarbinātības veida – pašnodarbinātajiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem samaksāto nodokļu apmērs nav tāds pats kā, piemēram, cilvēkam, kurš strādā SIA.