Ēnu ekonomikas ierobežošana Jaunumi

Trešdien, 7. decembrī, notika Veselības aprūpes darba devēju asociācijas (VADDA) organizēta diskusija par ēnu ekonomikas īpatsvaru veselības aprūpes nozarē, tās cēloņiem un iespējamajiem priekšlikumiem ēnu ekonomikas mazināšanai. Diskusija organizēta, jo Valsts ieņēmumu dienests (VID) iepriekš Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē nosauca desmit nozares, kurās pēc viņu analīzes datiem ir visaugstākais ēnu ekonomikas apjoms. Sarakstu noslēdza veselības aprūpes nozare.

Diskusijā piedalījās Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, VID un Veselības inspekcijas (VI) pārstāvji, lai padziļināti iepazītos un pārrunātu VID sagatavoto izvērtējumu par veselības nozari, identificētu problēmas, cēloņus, un rastu kopīgus virzienus turpmākai sadarbībai. Kopīgi plānots izstrādāt priekšlikumus gan savstarpējas sadarbības pilnveidošanai, tostarp palīdzot identificēt iespējamos nodokļu nenomaksas riskus, gan pārbaužu metožu pilnveidošanai un informācijas apmaiņas uzlabošanā, piemēram, VADDA biedru rīcībā esošās riska informācijas nodošanā un tās izmantošanā veicot uzraudzības pasākumus, kas ir VID un VI kompetencē. Tāpat sadarbība iespējama normatīvo aktu pilnveidošanā un, iespējams, pilnvaru palielināšanā uzraugošajām iestādēm.

Diskusijā piedalīties un dalīties savā pieredzē bija aicināta arī apdrošināšanas kompānija, kuras rīcībā nonāk samaksas dokumenti par veselības aprūpes pakalpojumiem, pēc kuriem var sekmīgi atlasīt tās ārstniecības iestādes, kuras, iespējams, visus darījumus nereģistrē. Līdz ar to ir iespējams uzlabot sadarbību arī starp VID un apdrošināšanas kompānijām.

VADDA jau iepriekš gan Veselības ministrijai, gan Finanšu ministrijai ir sniegusi priekšlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai. Asociācija apvieno ap 60 privātās ārstniecības iestādes, un tās viens no dibināšanas mērķiem ir godīgas konkurences veicināšana. VADDA ieskatā ēnu ekonomika ir būtisks šķērslis tam. VADDA ieskatā būtiski pašai nozarei būt aktīvai un kopā ar publisko sektoru rast risinājumus kā ēnu ekonomiku veselības nozarē samazināt, jo tā ir mūsu kopīga atbildība.

NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē panākta vienošanās sākt darbu pie Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna nākamajam periodam izstrādes, iesaistot darba procesā nevalstisko sektoru un nozaru ministriju pārstāvjus. Kā prioritāte turpmākajiem trim gadiem ir noteikta ēnu ekonomikas mazināšana konkrētās tautsaimniecības nozarēs. Līdz šim ir bijusi laba sadarbība ar nozaru ekspertiem ēnu ekonomikas pasākumu identificēšanā un ar šādu tikšanos organizēšanu konstruktīvi risinājumi meklējami arī nākotnē.