Atveseļošanas fonds ECOFIN Jaunumi

No 7. līdz 8. decembrim Finanšu ministrijas (FM) parlamentārā sekretāre Karina Ploka un FM pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.  

Eirogrupas sanāksmē plānots pārrunāt eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektu un eirozonas budžeta situācijas un perspektīvu novērtējumu. Dalībnieki izskatīs eirozonas rekomendācijas 2024. gadam, Valūtas kursa mehānisma (ERM – Exchange Rate Mechanism) II darbību un citus jautājumus. Eirogrupas paplašinātā formāta sanāksmē plānots pārrunāt Eiropas kapitāla un finanšu tirgu nākotni.

ECOFIN sanāksmē Eiropas Komisija informēs par aktuālo situāciju Atveseļošanas fonda ieviešanā. Tāpat paredzēts pieņemt priekšlikumus Padomes īstenošanas lēmumiem par grozījumiem Atveseļošanas fonda plānu novērtējumā virknei dalībvalstu, tostarp Latvijai. 2023. gada 26. septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts rīkojums, lai virzītu Latvijas Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumu apstiprināšanai ES Padomē un Latvija saņemtu papildu finansējumu 143 244 522 eiro, tai skaitā RePowerEU piešķīrumu.

RePowerEU sadaļā tiek risināta Latvijas enerģētiskā drošība, atjaunojamo energoresursu apguve un enerģētiskās neatkarības veicināšana. RePowerEU finansējums līdz 2025. gadam atbalstīs elektrotīkla sinhronizāciju ar ES tīklu. Plānotas būtiskas investīcijas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos, lai nodrošinātu vēja un saules enerģijas radītās zaļās enerģijas  izmantošanu. Investīcijas ir papildinātas ar reformu pakotni, kas stimulēs turpmāku decentralizētu atjaunojamās enerģijas ražošanu. Tas ilgtspējīgā veidā stiprinās mūsu enerģētisko neatkarību. Jaunais kopējais Atveseļošanas fonda plāna finansējuma apjoms 1,969 miljardi eiro. Eiropas Komisija Latvijas Atveseļošanas fonda plāna grozījumus ir novērtējusi ar A vērtējumu, kas ir visaugstākais novērtējums.

Sanāksmē pārrunās Krievijas Federācijas kara pret Ukrainu ekonomisko un finansiālo ietekmi un ekonomikas atveseļošanos Eiropā, kā arī atbalstu Ukrainai. Viens no aspektiem kara ekonomisko un finanšu seku risināšanai Ukrainā ir ES līmeņa finansiālais atbalsts. 2023. gadam atbalsts Ukrainai ES līmenī tiek piešķirts, pamatojoties uz makrofinansiālās palīdzības instrumentu.

2024. gads Ukrainai būs izaicinošs, tādēļ svarīgi, ka pirmajos gados ir pieejams lielāks finansējums. Ir sākušās diskusijas par nepieciešamību veidot Ukrainas atbalsta instrumentu (Ukraine facility). Atsevišķas dalībvalstis, tostarp arī Latvija, īpaši uzsver Ukrainas jautājuma nozīmi. Ir būtiski panākt savlaicīgu vienošanos par ES daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatu, lai nodrošinātu, ka netiek kavēts atbalsts Ukrainai.

ECOFIN sanāksmes dalībnieki diskutēs arī par pielāgotu pakotni nākamās paaudzes pašu resursiem. Turpināsies diskusija par ekonomikas pārvaldības pārskatu un vienotās valūtas pakotni. Tāpat paredzēts pārrunāt 2024. gada Eiropas semestra un citus aktuālos jautājumus.