No 15. līdz 16. februārim Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt makroekonomisko attīstību un politikas perspektīvas eirozonā, eiro starptautisko lomu, korporatīvā sektora maksātspējas jautājumus un citas aktualitātes, piemēram, par atjaunināto Lietuvas budžeta plāna projektu un Igaunijas jaunās valdības politikas prioritātes. 

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību pašreizējiem finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumiem un ekonomikas atveseļošanai ES. Plānota viedokļu apmaiņa par šī brīža ekonomisko situāciju un perspektīvu, kā arī aktuālā informācija un diskusija par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ieviešanu.

Latvija ir iesniegusi ANM plāna pirmo projektu Eiropas Komisijai (EK), lai uzsāktu sarunas ar EK par plāna saturu. Paralēli sarunām ar EK, sagatavotais ANM plāna projekts ir iesniegts sabiedriskajai apspriešanai. Ņemot vērā, ka plāna izstrādes laikā ES līmenī vēl nebija noslēgušās diskusijas par ANM regulējumu, tad līdz oficiālai plāna iesniegšanai un apstiprināšanai ES Padomē, plāna projekts tiks papildināts atbilstoši aktuālajiem regulējuma nosacījumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Tāpat sanāksmē paredzēts uzklausīt EK informāciju par SURE instrumentu (pagaidu atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā). Tā ietvaros Latvija saņēma aizdevuma daļu 120 miljonu eiro apmērā 2020. gada nogalē, bet atlikušo daļu 72 miljonu eiro apmērā – šā gada februāra sākumā.

Prezidentūra sanāksmes laikā informēs ministrus par pašreizējo situāciju attiecībā uz EK atslogošanu saistībā ar 2019. finanšu gada ES budžeta izpildi. Tāpat sanāksmes laikā plānots informēt ministrus par pašreizējo stāvokli Padomes secinājumiem par pamatnostādnēm 2022. gada budžetam. Katru gadu Padome pirms ikgadējā budžeta procedūras izstrādā pamatnostādnes, lai iezīmētu prioritātes nākamajam finanšu gadam un sniegtu vadlīnijas EK, kas izstrādā nākamā gada ES vispārējā budžeta projektu.

ECOFIN sanāksmē plānots izskatīt arī citus aktuālus jautājumus, tai skaitā ES globālo atveseļošanas iniciatīvu un gatavošanos starptautiskām sanāksmēm.