Jaunumi

No 11. līdz 12. septembrim Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas notiks Berlīnē, Vācijā.

COVID-19 krīze ir ietekmējusi ne tikai veselības un sociālo jomu, bet tai ir nozīmīgas sekas uz ekonomiku kopumā. Tādējādi reformas un investīcijas, kas veicina iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, ir nepieciešamas vairāk nekā jebkad agrāk. Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts diskutēt par reformām un nosacījumiem, kas atvieglo to ieviešanu, palielina ietekmi un nodrošina efektīvu valsts resursu izmantošanu atveseļošanas kontekstā. Sanāksmes laikā plānots diskutēt par galvenajiem faktoriem, kas veicina strukturālo reformu īstenošanu, pamatojoties uz iepriekšējo ES dalībvalstu reformu īstenošanas pieredzi un ņemot vērā, ka ES Atveseļošanās un noturības mehānismam (RRF) būs liela nozīme reformu īstenošanā ES dalībvalstīs COVID-19 krīzes ietekmes mazināšanai un ekonomikas atveseļošanai.

Eirogrupas sanāksmē paredzēts arī izvērtēt ekonomikas situāciju, pārrunājot politikas risinājumus un atveseļošanas vajadzības pēc COVID-19 pandēmijas, koncentrējoties uz nacionālajiem fiskālajiem plāniem un fiskālo nostāju eirozonā 2021.gadā. Savukārt paplašinātajā formātā diskutēs par šā brīža situāciju Banku savienībā.

Neformālo ECOFIN sanāksmi plānots sākt ar diskusijām par neatkarīgu Eiropu pēc COVID-19, pārrunājot, kā vislabāk izmantot iepriekšējās ES krīzēs gūto pieredzi, lai turpinātos un uzlabotos ES integrācijas process. Turpinot sanāksmi, paredzēts izvērtēt Eiropas atveseļošanās pasākumu ieviešanu un pārrunāt tālāko rīcību. Tuvākajā laikā dalībvalstis izstrādās valsts atveseļošanās un noturības plānus, lai risinātu katrai valstij raksturīgas problēmas. Saskaņotajos plānos tiks noteiktas reformas un papildu investīciju projekti, lai stiprinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, veicinātu nodarbinātību un videi draudzīgu un digitālu pārveidi. RRF ietvaros ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis īstenotu vērienīgas reformas un investīciju projektus, tādējādi padarot savu un ES ekonomiku elastīgāku.

Turpinājumā paredzēta ES finanšu ministru viedokļu apmaiņa par esošo ES budžeta finansēšanas sistēmu, iespējamām reformām, kā arī par jauniem potenciāliem pašu resursiem, kas varētu finansēt jauno ārkārtas Eiropas Atveseļošanas instrumentu (Next Generation EU). Savukārt sanāksmes otrajā dienā plānots pārrunāt jautājumus par godīgiem un efektīviem nodokļi, kā arī Finanšu tirgu pārskatīšanu digitālajā laikmetā.