ECOFIN Jaunumi

No 8. līdz 9. novembrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt makroekonomikas attīstības jautājumus, tostarp inflāciju un politikas perspektīvas eirozonā, digitālā eiro politikas mērķus un izmantošanu, kā arī citus jautājumus. Savukārt paplašinātās Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts diskutēt par eirozonas dimensiju Ekonomikas pārvaldības pārskatā, kā arī par Banku savienības aktualitātēm. Pēc sanāksmes paredzēta arī Hanzas ministru tikšanās, kuras laikā plānots pievērsties tādiem jautājumiem kā Ekonomikas pārvaldības apskats, Atveseļošanas fonda aktualitātes un ekonomiskā situācija.  

ECOFIN sanāksmē plānots diskutēt, kā arī vienoties par Bāzele III reformas ieviešanu. Pēc iepriekšējās finanšu krīzes Bāzeles Banku uzraudzības komiteja secināja, kādas nepilnības jānovērš banku regulējumā, lai stiprinātu banku finanšu stabilitāti un tās visā finanšu ciklā spētu veikt savu pamatfunkciju – finansēt un attīstīt tautsaimniecību. Pateicoties šīm pēckrīzes reformām, sākoties Covid-19 krīzei, ES banku sektors bija daudz noturīgāks pret satricinājumiem. Pašlaik piedāvātie grozījumi ES tiesību aktos ir noslēdzošie, ar kuriem tiek pabeigta Bāzele III vienošanās ieviešana ES.

Sanāksmes laikā prezidentūra iepazīstinās ar situāciju finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumu jomā. Savukārt Eiropas Komisija sniegs prezentāciju par ES ekonomiku pēc Covid-19 un ekonomikas pārvaldības ietvara pārskatīšanas atsākšanu, ņemot vērā ES perspektīvu. Pēc prezentācijas plānota viedokļu apmaiņa. Latvija uzskata, ka stabilas publiskās finanses ir ES centrālais pīlārs un Ekonomikas un monetārās savienības pamats. Fiskālajai ilgtspējai apvienojumā ar reformām, kas atbalsta ekonomikas ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, arī turpmāk ir jāveido ES ekonomikas un fiskālās politikas pamats.

Turpinājumā plānots izskatīt jautājumus, kas saistīti ar ekonomikas atveseļošanos Eiropā, tai skaitā Atveseļošanas fonda aktualitātes un NextGenerationEU finansēšanu. Tāpat paredzēta viedokļu apmaiņa par enerģijas cenu attīstību, kā arī ES Padomes secinājumu par Eiropas semestra nākotni Atveseļošanas fonda kontekstā apstiprināšana.

Noslēgumā finanšu ministri atskatīsies uz G20 valstu finanšu ministru, centrālo banku vadītāju un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pilnvarnieku 2021. gada 12.-14. oktobra sanāksmēm, kā arī uzklausīs secinājumus par ES statistiku un Eiropas Revīzijas palātas gada pārskatu par ES 2020. finanšu gada budžeta izpildi.