ECOFIN Jaunumi

No 14. līdz 15. martam finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.  

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt eirozonas fiskālās politikas koordināciju 2023. gadam un Grieķijas 13. pastiprinātās uzraudzības ziņojumu. Savukārt Eirogrupas paplašinātajā formātā plānots pārrunāt Banku savienības aktualitātes, kā arī gatavošanos decembra Eirosamitam.

ECOFIN sanāksmē paredzēts pārrunāt direktīvu par globāla minimālā nodokļu līmeņa noteikšanu starptautiskajām uzņēmumu grupām ES. Ar direktīvas priekšlikumu ES līmenī tiek ieviests starptautiskās uzņēmējdarbības nodokļu reformas 2. pīlārs, par kura pamatelementiem tika panākta vienošanās iepriekš. 2021. gada 8. oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošās platformas sanāksmē vairāk nekā 130 valstis un jurisdikcijas, tostarp Latvija, atbalstīja vienošanos par ambiciozas starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas galvenajiem elementiem un tikpat ambiciozu reformas ieviešanas laika grafiku.

Ministri diskutēs par regulu, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. Ar to ir ierosināts novērst oglekļa emisiju pārvirzes risku, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas ES un visā pasaulē.

Prezidentūra ECOFIN sanāksmē informēs par Francijā notikušās 10.-11. marta neformālās Eiropadomes norisi un pārrunāto. Sanāksme sākotnēji tika iecerēta kā valstu un valdību vadītāju stratēģiska diskusija par ES izaugsmes veicināšanu, taču Krievijas iebrukums Ukrainā un tā ietekme uz ES drošības un ekonomisko situāciju ieviesa izmaiņas iecerētajā tematikā.

Sanāksmē plānots diskutēt un vienoties arī par ES budžeta jautājumiem – rekomendācijas projektu par Eiropas Komisijas atslogošanu par 2020. finanšu gada budžeta izpildi un secinājumiem par budžeta pamatnostādnēm 2023. gadam. Tāpat paredzēts izskatīt jautājumu par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu.