ECOFIN Jaunumi

No 23. līdz 24. maijam finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.  

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt makroekonomiskās un fiskālās norises eirozonā, tostarp Eiropas Komisijas pavasara prognozes, kā arī iepazīties ar nākamā Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) izpilddirektora amata kandidātiem un diskutēt par citiem jautājumiem. Eirogrupas paplašinātā formāta sanāksmes laikā plānotas diskusijas par Banku savienības darba plāna projektu.

ECOFIN sanāksmē plānots diskutēt par Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu ekonomiskajiem un finansiālajiem aspektiem. Ņemot vērā Krievijas īstenoto karu pret Ukrainu, Finanšu ministrija 2022. gada marta sākumā aktualizēja savas makroekonomiskās prognozes. Saskaņā ar šīm prognozēm Latvijas ekonomikas izaugsme ir noteikta 2,1% apmērā 2022. gadā un 2,5% apmērā 2023.gadā, savukārt inflācija 2022. gadā palielināsies līdz 8,5%, bet 2023. gadā veidos līdz 3,5%. Ģeopolitiskie notikumi pasliktināja ekonomikas attīstības perspektīvas visā pasaulē. Svarīgi norādīt, ka gan eirozonas, gan Latvijas ekonomikas izaugsme atkarīga no kara ilguma, sekojošām iespējamām sankcijām pret Krieviju, kā arī izejvielu cenu dinamikas.

Sanāksmes laikā ir plānots vienoties par Direktīvas, ar ko ievieš vispārēju minimālo nodokļu likmi starptautiskām grupām ES, prezidentūras kompromisa tekstu. Ar direktīvas priekšlikumu ES līmenī tiek ieviests starptautiskās uzņēmējdarbības nodokļu reformas 2. pīlārs, par kura pamatelementiem tika panākta vienošanās iepriekš. 2021. gada 8. oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošās platformas sanāksmē vairāk nekā 130 valstis un jurisdikcijas, tostarp Latvija, atbalstīja vienošanos par ambiciozas starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas galvenajiem elementiem un tikpat ambiciozu reformas ieviešanas laika grafiku.

Turpinājumā plānots izskatīt priekšlikumus tiesību aktiem par finanšu pakalpojumiem, ministri atskatīsies uz G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi, kā arī iepazīsies ar Viedo personu grupas darbu par ES muitas savienības reformu.

Viedo personu darba grupa ir izstrādājusi 10 rekomendācijas. Tās ir savstarpēji sasaistītu darbību kopums, kas paredz izveidot jaunu pieeju datu apstrādei saistībā ar datu ieguvi, kopīgošanu un riska pārvaldību, izveidot visaptverošu satvaru sadarbībai starp iestādēm un izveidot Eiropas Muitas aģentūru. Tāpat rekomendācijas paredz ieviest uz sistēmu balstītu pieeju komersantu vērtēšanai,  atcelt muitas nodokļa atbrīvojuma slieksni 150 eiro apmērā e-komercijas sūtījumiem un īstenot pasākumu kopumu, lai padarītu ES muitu videi draudzīgāku. Rekomendācijās rosināts nodrošināt pienācīgus resursus, prasmes un aprīkojumu, lai nodrošinātu muitas spēju pildīt savus uzdevumus, kā arī ieviest ikgadēju ziņojumu par neiekasētajiem muitas ieņēmumiem, lai, pamatojoties uz vienotu metodoloģiju, labāk pārvaldītu ieņēmumus.