ECOFIN Jaunumi

No 4. līdz 5. aprīlim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Luksemburgā.  

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt eirozonas makroekonomisko situāciju un perspektīvas, tostarp Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu ietekmi eirozonā īstermiņā un vidējā termiņā un sagatavošanos starptautiskajām sanāksmēm. Tāpat plānots pārrunāt kompromisus digitālā eiro izveidē starp privātumu un citiem politikas mērķiem, paredzēta tematiskā diskusija par mājokļu tirgus norisēm eirozonā un politikas ietekmi, kā arī Banku savienības atjauninājumu, tostarp ziņošanu par darbības aspektiem.

ECOFIN sanāksmē plānots apspriest Krievijas Federācijas militārās agresijas pret Ukrainu ekonomiskos un sociālos aspektus. Ņemot vērā notiekošo, Finanšu ministrija 2022. gada marta sākumā aktualizēja savas makroekonomiskās prognozes. Saskaņā ar šīm prognozēm Latvijas ekonomikas izaugsme ir noteikta 2,1% apmērā 2022. gadā un 2,5% apmērā 2023. gadā, savukārt inflācija 2022. gadā varētu palielināties līdz 8,5%, bet 2023. gadā samazināties līdz 3,5%.

Sanāksmes laikā paredzēts vienoties un formāli apstiprināt direktīvu, ar ko ievieš vispārēju minimālo nodokļu likmi starptautiskām grupām ES. Ar direktīvas priekšlikumu ES līmenī tiek ieviests starptautiskās uzņēmējdarbības nodokļu reformas 2. pīlārs, par kura pamatelementiem tika panākta vienošanās iepriekš. 2021. gada 8. oktobrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošās platformas sanāksmē vairāk nekā 130 valstis un jurisdikcijas, tostarp Latvija, atbalstīja vienošanos par ambiciozas starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas galvenajiem elementiem un tikpat ambiciozu reformas ieviešanas laika grafiku.

ECOFIN paredzēts arī gatavoties G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei un Starptautiskā valūtas fonda pavasara sanāksmei. Plānots apstiprināt ES darba uzdevumus G20 sanāksmei, kā arī paziņojumu Starptautiskajai monetārajai un finanšu komitejai. Abos dokumentos pausta apņemšanās kopā ar starptautiskajiem partneriem turpināt sniegt atbalstu Ukrainai, vienlaikus ieviešot visaptverošas sankcijas Krievijai un Baltkrievijai. Tāpat uzsvērta nepieciešamība atbalstīt vakcīnu pieejamību, pielāgot politikas pasākumus mainīgajiem ekonomikas apstākļiem, turpināt iniciatīvas ilgtspējīga finansējuma jomā un risināt ar klimata pārmaiņām saistītos izaicinājumus.

Sanāksmes noslēgumā plānots pārrunāt Eiropas finanšu arhitektūru attīstības sadarbības jomā, secinājumus par ES stratēģisko autonomiju ekonomikas un finanšu jomā, kā arī situāciju saistībā ar tiesību aktu īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā.