ECOFIN Jaunumi

No 9. līdz 10. septembrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Prāgā, Čehijā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt jautājumus par ekonomisko situāciju un makroekonomikas politikas koordināciju eirozonā, tostarp paredzēta viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) priekšsēdētāju. Savukārt Eirogrupas paplašinātajā formātā plānots pārrunāt jautājumus par digitālā eiro projektu.

ECOFIN sanāksmē paredzēts diskutēt par Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un to, kā risināt Ukrainas finansiālās vajadzības. Sanāksmes laikā tiks prezentēts lēmuma projekta priekšlikums par ārkārtas makrofinansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai, izprotot akūto resursu nepieciešamību, lai nodrošinātu finanšu resursus iztrūkumu novēršanai Ukrainas budžetā. Tāpat sanāksmes dalībnieki pārrunās Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz Eiropu un iespējamo rīcību koordinēšanu ES līmenī.

Sanāksmes otrajā dienā ministri diskutēs par ekonomikas pārvaldības sistēmu – jaunajiem apstākļiem un iespējamiem risinājumiem, kā arī to, kā nodrošināt ilgtermiņa fiskālo stabilitāti ES.

Tāpat paredzēts turpināt diskusiju par ienākuma nodokļa sistēmu ES. Pagājušā gada maijā Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem 21. gadsimtā, kurā tā aicināja ES rīcību uzņēmējdarbības nodokļu jomā integrēt visaptverošā ES nodokļu programmā un ierosināja virkni pasākumu, lai nodrošinātu taisnīgu un efektīvu nodokļu sistēmu. Paziņojumā izklāstīts gan ilgtermiņa, gan īstermiņa redzējums par to, kā atbalstīt Eiropas atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un kā turpmākajos gados nodrošināt pienācīgus publiskos ieņēmumus.