Atveseļošanas fonds ECOFIN Jaunumi

No 5. līdz 6. decembrim Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas paplašinātajā formātā plānots pārrunāt makroekonomiskās norises un perspektīvas, gatavojoties Eirosamitam. Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts pārrunāt eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektu un eirozonas budžeta situācijas un perspektīvu novērtējumu. Eiropas Komisija prezentēs eirozonas ieteikumus 2023. gadam, kā arī paziņojumu par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmas reformas ievirzēm. Tāpat tiks izskatīti pēcprogrammas uzraudzības ziņojumi, paredzēta Eirogrupas priekšsēdētāja apstiprināšana, kā arī izskatīta Eirogrupas darba programma 2023. gada pirmajam pusgadam.

ECOFIN sanāksmē Eiropas Komisija (EK) informēs ministrus par aktuālo situāciju Atveseļošanas fonda ieviešanas jomā. Plānots izskatīt arī maksājuma pieprasījumus Bulgārijai un Horvātijai, kā arī pēc ilgstošām sarunām EK šā gada 30. novembrī publicēto Ungārijas Atveseļošanas fonda plāna novērtējumu un sagatavoto Padomes īstenošanas lēmumu par šī plāna apstiprināšanu ECOFIN sanāksmes laikā.

Sanāksmē paredzēts apstiprināt regulu par jaunu makrofinansiālā atbalsta instrumentu Ukrainai, (MFA+) kā arī pakārtotus un mērķētus grozījumus daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam regulā un Finanšu regulā. MFA+ mērķis ir sniegt īstermiņa finansiālo atbalstu paredzamā, nepārtrauktā, organizētā un savlaicīgā veidā, finansējot atjaunošanu un sniedzot sākotnējo atbalstu ceļā uz pēckara rekonstrukciju, atbalstot Ukrainu tās ceļā uz Eirointegrāciju. Resursi paredzēti valsts makrofinansiālajai stabilitātei, strukturālo reformu veikšanai, kā arī kritiskās infrastruktūras atjaunošanai.

Tāpat plānots apstiprināt Padomes īstenošanas lēmumu par pasākumiem Savienības budžeta aizsardzībai pret tiesiskuma principu pārkāpumiem Ungārijā par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

Ministri ECOFIN sanāksmē izskatīs direktīvu par globāla minimālā nodokļu līmeņa noteikšanu starptautiskajām uzņēmumu grupām ES, enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšanu un jautājumu par jauniem pašu resursiem. Padomes dalībnieki izskatīs arī pašreizējos tiesību aktu priekšlikumus finanšu pakalpojumu jomā un uzklausīs Komisijas paziņojumu par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu. Sanāksmes noslēgumā darba kārtībā iekļauti jautājumi par 2023. gada Eiropas semestri un Eiropas Revīzijas palātas gada pārskats par ES 2021. finanšu gada budžeta izpildi.