ECOFIN Jaunumi

No 16. līdz 17. jūnijam Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Luksemburgā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt Eirozonas paplašināšanos – konverģences ziņojumus un ieteikuma projektu par eiro ieviešanu Horvātijā, Grieķijas 14. pastiprinātās uzraudzības ziņojumu, kā arī pēc-programmas uzraudzības jautājumus. Darba kārtībā iekļauta arī Eirogrupas darba programma 2022. gada otrajam pusgadam un citi jautājumi. Eirogrupas paplašinātā formāta sanāksmes laikā plānotas diskusijas par Banku savienības darba plāna projektu un gatavošanos jūnija Eirosamitam.

ECOFIN sanāksmē plānots pieņemt lēmumu par ES pašu resursu sistēmu saistībā ar tiesību aktu priekšlikumiem par oglekļa ievedkorekcijas mehānismu un emisijas kvotu tirdzniecību, lai daļa no tiem tiktu ieskaitīti ES budžetā, kā arī lai izveidotu jaunu pašu resursu, pamatojoties uz lielāko un ienesīgāko daudznacionālo uzņēmumu atlikušās peļņas daļu, kas tiks pārdalīta ES dalībvalstīm. Vienlaikus Komisija ierosina veikt grozījumus, lai palielinātu Daudzgadu finanšu shēmas maksimālos apjomus ierosinātajam Sociālajam klimata fondam, kā arī ieviest shēmas maksimālo apjomu automātisku korekciju, kuras pamatā ir jauni pašu resursi, kas ļautu atmaksāt NextGenerationEU aizņēmumus.

Sanāksmes dalībnieki izskatīs direktīvu, ar ko ievieš vispārēju minimālo nodokļu likmi starptautiskām grupām ES. Tāpat sanāksmē skatīs tiesību aktu paketi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Priekšlikumu mērķis ir uzlabot iespējas atklāt aizdomīgus darījumus un novērst līdz šim konstatētās nepilnības, kas noziedzniekiem nodrošina iespēju legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt teroristu darbības, izmantojot finanšu sistēmu.

ECOFIN laikā lems par tiesību aktu priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā, kā arī izskatīs Eiropas Centrālās bankas/Komisijas konverģences ziņojumu un eirozonas paplašināšanās jautājumus. Darba kārtībā iekļauti arī jautājumi par ekonomikas atveseļošanu, Eiropas semestri 2022 un dalībvalstīm adresētajām valstu specifiskajām rekomendācijām.