ECOFIN Jaunumi

No 4. līdz 5. oktobrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Luksemburgā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt makroekonomisko attīstību eirozonā, ieskaitot enerģijas cenu attīstību. Tāpat paredzēta gatavošanās starptautiskajām sanāksmēm, ieskaitot valūtas kursa attīstību. Ministri pārrunās eirozonas prioritāšu īstenošanu Atveseļošanās fonda plānos un mācības, kas gūtas, Eiropai reaģējot uz Covid-19. Darba kārtībā iekļauta arī tematisko diskusiju darba programma 2022. gadam, Grieķijas  11. padziļinātās uzraudzības ziņojums un informācija par Banku savienības aspektiem.

ECOFIN sanāksmē tiks diskutēts par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības noteikumu pārskatīšanu (Maksātspēja II). Priekšlikumu mērķis ir nodrošināt, lai apdrošinātāji un pārapdrošinātāji ES turpina ieguldīt, un atbalstīt ES politikas prioritātes, īpaši finansēt atveseļošanos pēc Covid-19, pabeigt Kapitāla tirgu savienības izveidi, kā arī novirzīt līdzekļus Eiropas zaļā kursa īstenošanai.

Eiropas Komisija (EK) informēs ministrus par aktuālo situāciju Atveseļošanās fonda ieviešanas jomā. Kopumā oficiāli iesniegti 25 plāni, 20 plāniem ir EK novērtējums un 18 – Padomes īstenošanas lēmumi ir apstiprināti Padomē. Atlikušos sešus plānus EK izskatīs tuvāko mēnešu laikā. Tiek turpinātas sarunas ar divām dalībvalstīm, kas plānus nav iesniegušas nacionālo procesu dēļ. ECOFIN sanāksmē klātienē plānots pieņemt Maltas Atveseļošanas fonda plāna Padomes īstenošanas lēmumu.

Ministri pārrunās arī 2021. gada Eiropas semestrī gūtās mācības, kā arī turpmāko virzību Atveseļošanas fonda kontekstā un SURE instrumenta ieviešanu. Slovēnijas prezidentūras sagatavotajā diskusiju dokumentā uzsvērts, ka 2022. gada Eiropas semestra laikā ir jāizvairās no lieka administratīvā un ziņošanas sloga, integrējot atskaitīšanos par ES dalībvalstu nacionālo Atveseļošanās fonda plānu īstenošanu Eiropas semestra procesā.

Sanāksmes laikā Prezidentūra iepazīstinās ar situāciju finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumu jomā. Tāpat ministri pārrunās G20 valstu finanšu ministru, centrālo banku vadītāju un Starptautiskā valūtas fonda pilnvarnieku gada sanāksmju sagatavošanu, secinājumus par klimata finansējumu, ņemot vērā ANO pušu 26. konferenci par klimata pārmaiņām (COP26) un finanšu pakalpojumu likumdošanas ieviešanas statusu.

Pēc ECOFIN sanāksmes paredzēta arī Hanzas ministru sanāksme, kurā plānots pārrunāt Atveseļošanas fonda ieviešanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un citus aktuālus jautājumus. Hanzas ministru sanāksme ir neformāla formāta tikšanās, kurā piedalās ministri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas un Īrijas, lai apmainītos ar viedokļiem un paustu kopēju nostāju konkrētos jautājumos.