Jaunumi

Piektdien, 16. aprīlī, finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa attālināti piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots uzklausīt izklāstu par starptautiskajām sanāksmēm, kā arī diskutēt par maksātnespējas procesa regulējumu, eiro kā digitālo valūtu un Eirogrupas pārredzamības iniciatīvu. Savukārt paplašinātajā Eirogrupas formātā plānots pārrunāt ziņojumu par EDIS augsta līmeņa darba grupu, kas saistīts ar Banku savienības izveides pabeigšanu.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, tostarp prezidentūra informēs par pašreizējiem finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumiem. Eiropas Komisija (EK) prezentēs aktuālo informāciju par Kapitāla tirgu savienības rīcības plānā ietverto 16 pasākumu īstenošanas gaitu. EK apstiprināja jauno Kapitāla tirgus rīcības plānu 2020. gada 24. septembrī, un pašlaik ir uzsākta tā īstenošana. Viens no pirmajiem pasākumiem ir Vienotā piekļuves punkta izveide, kas būs ES mēroga platforma – digitāls datu apstrādes rīks, kas investoriem ļaus piekļūt finanšu informācijai un ar ilgtspēju saistītai informācijai par uzņēmumiem.

Sanāksmes laikā finanšu ministri pārrunās arī ekonomikas atveseļošanās aspektus ES, apmainoties viedokļiem par ekonomisko situāciju un perspektīvām. EK sniegs informāciju par ekonomisko situāciju, īpaši pievēršot uzmanību šā brīža situācijai ar valstu sniegto atbalstu pandēmijas izraisītās krīzes seku pārvarēšanā.

Papildus ECOFIN sanāksmē tiks diskutēts par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ieviešanas progresu. Latvija šā gada 9. februārī iesniedza ANM plāna pirmo projektu EK, lai sāktu sarunas par plāna saturu. Paralēli tām sagatavotais ANM plāna projekts tika iesniegts sabiedriskajai apspriešanai. Pašlaik turpinās darbs pie ANM plāna precizēšanas, ņemot vērā saņemtos komentārus, lai nodrošinātu pēc iespējas drīzu plāna gala versijas apstiprināšanu Ministru kabinetā un oficiālu iesniegšanu EK.

Sanāksmes laikā plānota viedokļu apmaiņa par neatkarīgo ekspertu gala ziņojumu attiecībā uz nākotnes Eiropas finanšu arhitektūras attīstības sadarbības jomā stiprināšanas iespējām. Tiek meklēti risinājumi, kā racionalizēt ES attīstības finansējumu un klimata aktivitātes attīstības valstīs.

ECOFIN sanāksmē plānots izskatīt arī citus aktuālus jautājumus, tai skaitā atskatīties uz aizvadīto G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmi.