ECOFIN Jaunumi

No 17. līdz 18. janvārim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas sanāksmes laikā plānots pārrunāt jautājumus saistībā ar ekonomisko pielāgošanos un noturību, vērtējot situāciju eirozonā salīdzinājumā ar starptautisko vidi. Paredzēta diskusija par uzņēmumu neaizsargātību un strukturālajām norisēm pēc Covid-19. Sanāksmes dalībnieki izskatīs arī  2022. gada eirozonas rekomendācijas un eirozonas aspektus Ekonomikas pārvaldības apskatā. Eirogrupas sanāksmes paplašinātajā formātā plānots pārrunāt ziņojumu par decembra Eirosamitu, kā arī aktualitātes saistībā ar Banku savienību.

ECOFIN sanāksmē paredzēts diskutēt par globāla minimālā nodokļu līmeņa noteikšanu starptautiskajām uzņēmumu grupām ES. Jautājumu plānots noteikt par vienu no prioritātēm Francijas prezidentūras ES laikā. Ar Direktīvas priekšlikumu ES līmenī tiek ieviests starptautiskās uzņēmējdarbības nodokļu reformas 2. pīlārs par kura pamatelementiem tika panākta vienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Iekļaujošās platformas sanāksmē.

Pagājušā gada 8. oktobrī OECD Iekļaujošās platformas sanāksmē vairāk nekā 130 valstis un jurisdikcijas, tostarp Latvija, atbalstīja vienošanos par ambiciozas starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reformas galvenajiem elementiem un reformas ieviešanas laika grafiku. Sanāksmes laikā tika panākta plaša vienprātība par paziņojumu divu pīlāru risinājumam attiecībā uz nodokļu uzlikšanas izaicinājumiem, kas radušies ekonomikas digitalizācijas rezultātā un reformas ieviešanas plānu. Diskusiju gaitā OECD līmenī Latvija ir panākusi sev labvēlīgus noteikumus, kas iekļauti OECD 2. pīlāra paraugnoteikumos, ņemot vērā Latvijā spēkā esošo UIN modeli, saskaņā ar kuru nodoklis maksājams peļņas sadales brīdī.

Pagājušā gada nogalē Eiropas Komisija prezentēja Eiropas Semestra rudens pakotni, ar to aizsākot 2022. gada Eiropas semestra ekonomiskās politikas koordinācijas ciklu. Eiropas Semestra rudens pakotne ietver dažādus ekonomiskās politikas dokumentus, tai skaitā gan 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes ziņojumu, 2022. gada Agrā brīdinājuma mehānisma ziņojumu, ekonomikas politikas rekomendācijas eirozonai, kā arī atzinumus par eirozonas budžeta plānu projektiem 2022. gadam un Komisijas priekšlikumus kopīgam nodarbinātības ziņojumam. ECOFIN turpinājumā plānots diskutēt, kā arī vienoties par 2022. gada Eiropas semestra secinājumiem.

Francijas prezidentūras pārstāvji prezentēs darba prioritātes un informēs par aktuālajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā. Francijas prezidentūra ekonomikas un finanšu jomā koncentrēsies uz trim galvenajām jomām – atveseļošanas plānu, finansēm nākotnes izaugsmei un atbildīgas, ilgtspējīgas ekonomikas veidošanu, duāli novirzot finansējumu klimata un digitālās pārejas jomās, vienlaikus apkarojot finanšu noziegumus.

Paredzēta arī finanšu ministru viedokļu apmaiņa par Atveseļošanas fonda īstenošanas aktualitātēm un gatavošanās G20 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sanāksmei februārī. Vācijas delegācija prezentēs G7 prezidentūras prioritātes, savukārt Eiropas Investīciju banka informēs par investīciju ziņojumu.