Jaunumi

Otrdien, 19. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē. Tajā plānots pārrunāt COVID-19 seku novēršanas pasākumu aktuālo statusu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumus.

ECOFIN sanāksmes laikā ministri apmainīsies ar viedokļiem par Eiropas Komisijas (EK) šā gada 7. maijā publicēto paziņojumu par rīcības plānu visaptverošai ES politikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. EK norādījusi pasākumus, kurus tā plāno veikt nākamo 12 mēnešu laikā ar mērķi labāk īstenot, pārraudzīt un koordinēt ES noteikumu ievērošanu. Tāpat plānots pārrunāt EK atjaunoto metodoloģiju valstu iekļaušanai ES augsta riska trešo valstu sarakstā.

Noderīga ziņa? Padalies!

Rīcības plāna pamatā ir seši pīlāri – katrs no tiem ir vērsts uz to, lai uzlabotu ES kopējo cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī stiprinātu ES globālo nozīmi šajā jomā. Šie seši pīlāri kopā nodrošinās, ka ES noteikumi ir saskaņotāki un līdz ar to efektīvāki. Noteikumu īstenošana tiks labāk uzraudzīta, kā arī tiks uzlabota koordinācija starp dalībvalstu iestādēm. Latvija atbalsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas turpmāku normatīvā regulējuma harmonizāciju ES līmenī, lai ieviestu noteikumus nacionālā līmenī, īstenojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju, ņemot vērā katras valsts situāciju un tās apzinātos nacionālos riskus.

Sanāksmē paredzēts uzklausīt arī Padomes secinājumus par Eiropas semestra 2020 valstu ziņojumiem un 2019. gada valstu specifisko rekomendāciju ieviešanu. Padome uzsver, ka ES līmenī ir nepieciešama mērķtiecīga un koordinēta rīcība, kas palīdzētu pārvarēt esošo COVID-19 krīzi un stiprināt ES dalībvalstu noturību, kā arī pāreju uz ilgtspējīgu, digitalizētu un klimatneitrālu ekonomiku.

Ņemot vērā situācijas attīstību, piektdien, 15.maijā, videokonferences formātā notika Eirogrupas (tai skaitā paplašinātā formātā) sanāksme, kuras laikā pārrunāja ekonomikas un finanšu jomas aktualitātes, īpaši pievēršot uzmanību ar COVID-19 ārkārtējo situāciju saistītiem jautājumiem.

 

 Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā