ECOFIN Jaunumi

No 10. līdz 11. septembrim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas sanāksmē un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas norisināsies Kraņā, Slovēnijā.

Eirogrupas sanāksmes laikā paredzētas diskusijas par ekonomisko situāciju eirozonā, Covid-19 krīzes pārvarēšanai īstenoto fiskālo atbalsta pasākumu ietekmi uz finanšu stabilitāti, uzņēmumu pārstrukturēšanas un ekonomikas pielāgošanas veicināšanu. Sanāksmes ietvaros tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ekonomisko konverģenci eirozonas valstīs. Tiks apspriesta līdzšinēji gūtā mācība, paveiktais un gaidāmie izaicinājumi.

Neformālajā ECOFIN sanāksmē tiks diskutēts par blokķēdes tehnoloģiju pielietojamību ārpus virtuālās valūtas darījumu jomas un tās devumu digitālajai Eiropai. Pieaugot izkliedētās uzskaites tehnoloģiju praktiska pielietojuma gadījumiem, blokķēdes tehnoloģijām būs svarīga loma nākotnes digitālajā ekonomikā. Tai skaitā monetārās sistēmas digitālajā infrastruktūrā, finanšu pakalpojumos un digitālās identitātes nodrošināšanā.

Sanāksmes laikā notiks sarunas par finanšu sektora regulējumu, nosakot efektīvākos ekonomiskos un finanšu mehānismus, kas būtu vērsti uz uzņēmumu iespējām samazināt ar klimatu saistītus riskus. Tostarp paredzēts apspriest uzraudzības stiprināšanu un stimulu izstrādi, kas nodrošinātu vides ilgtspējīgu attīstību.

Tāpat paredzēta viedokļu apmaiņa par Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īpašo aizņēmuma tiesību (SDR) tālākaizdošanu neaizsargātajām valstīm, kas sniegtu atbalstu to atlabšanā no Covid-19 krīzes un papildinātu valstu ārējās rezerves. Šobrīd SVF strādā pie opcijām, lai valstis ar spēcīgām ārējām rezervēm varētu brīvprātīgi papildināt resursus SVF Nabadzības mazināšanas un izaugsmes trasta fondā.

Neformālās ECOFIN sanāksmes ietvaros notiks diskusijas par elastīgas atveseļošanās un fiskālās korekcijas scenārijiem pēc Covid-19 pandēmijas, nosakot atbilstošāko budžetu līdzsvarošanas laika rāmi un iespējām nodrošināt investīcijas, kad Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) vispārējā izņēmuma klauzula tiks deaktivizēta un fiskālie noteikumi atsāks darboties. Tiks izskatīti iespējamie risinājumi, kas sabalansētu nepieciešamību pēc ES zaļo mērķu sasniegšanas un vienlaikus nodrošinātu ilgtspējīgu pieeju publisko finanšu plānošanā.

Sanāksmes noslēgumā paredzētas neformālas diskusijas par galvenajiem politiskajiem aspektiem jautājumā par notiekošo starptautisko uzņēmumu nodokļu uzlikšanas reformu globālajā līmenī un tās iespējamu plašāku piemērošanu. Minētā diskusija dotu impulsu turpmākajai jautājuma virzībai ES Padomē.