Jaunumi

No 18. līdz 19. janvārim finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts diskutēt par makroekonomikas nelīdzsvarotību eirozonā pēc Covid-19 krīzes, kā arī gaidāmo atveseļošanās un noturības plānu prioritātēm. Savukārt paplašinātās Eirogrupas laikā plānots pārrunāt nākotnes attiecību perspektīvas ar ASV monetārajā un finanšu jomā.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, pievēršot uzmanību prezidējošās valsts Portugāles darba programmai – kopumā Prezidentūra koncentrēsies uz atbalstu ES Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā, savukārt, ECOFIN darba kārtībā galvenie jautājumi Portugāles prezidentūras laikā būs Eiropas ekonomikas atlabšana un Atveseļošanās plāna ieviešana, Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) stiprināšana, kā arī citas prioritātes, ietverot digitālās un zaļās pārkārtošanās izaicinājumus. Tāpat paredzēts uzklausīt aktuālo informāciju par Atveseļošanās un noturības mehānisma ieviešanu.

Sanāksmes turpinājumā prezidējošā valsts Portugāle informēs par Eiropas semestri 2021 – secinājumiem par Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, kā arī rekomendācijām par eirozonas ekonomikas politiku. Sanāksmes dalībnieki pārrunās arī aktuālos finanšu pakalpojumu likumdošanas priekšlikumus.

Sanāksmes noslēgumā paredzēts uzklausīt Eiropas Komisijas prezentāciju par Rīcības plānu ienākumus nenesošiem aizdevumiem, kā arī Eiropas Investīciju bankas prezentāciju par ieguldījumu pārskatu saistībā ar investīcijām ES.